Оцелели на предела…

Оцелели на предела…

Интересен Team Building!

 

Животът – това е низ от ситуации.

Хиляди възможности за избор.

И не винаги това е лесно…

Искате да видите предела на Вашите възможности като екип?

 

Да се измъкнете от критична ситуация?

Имаме изпуснат смъртоносен щам. Броени часове за реакция , терористи по петите, изгубен антидот…,

 

Имате най – сериозната цел… да оцелеете!

 

(Препоръчваме за събития, в които акцентът е основно върху подобряване взаимоотношенията, между лидер и екип, както и въобще при интегриране на нов мениджмънт)

Тимбилдинг
tiimbilding
Team Building
Тиймбилдинг
teambuilding

Интересен Team Building!

 

Животът – това е низ от ситуации.

Хиляди възможности за избор.

И не винаги това е лесно…

Искате да видите предела на Вашите възможности като екип?

 

Да се измъкнете от критична ситуация?

Имаме изпуснат смъртоносен щам. Броени часове за реакция , терористи по петите, изгубен антидот…,

 

Имате най – сериозната цел… да оцелеете!

 

(Препоръчваме за събития, в които акцентът е основно върху подобряване взаимоотношенията, между лидер и екип, както и въобще при интегриране на нов мениджмънт)

Тийм Билдинг
Тимбилдинг
Team Building
Тийм Билдинг