Игрите на глада

Игрите на глада

Екипни умения – тимбилдинг предизвикателство!

 

Едно екипно преживяване свързано с изява на екипни способности, умения, поразяване на цели, състезания…

 

С възможен много вкусен край. :)

Тимбилдинг
Тиймбилдинг

Екипни умения – тимбилдинг предизвикателство!

 

Едно екипно преживяване свързано с изява на екипни способности, умения, поразяване на цели, състезания…

 

С възможен много вкусен край. :)

Тийм Билдинг
Team Building
tiimbilding
tiimbilding
tiimbilding
teambuilding
teambuilding
Тимбилдинг
Тимбилдинг
Тиймбилдинг
Тиймбилдинг
Тийм Билдинг
Тийм Билдинг
Team Building
Team Building
teambuilding