Досега

Досега в цифри… през годините…

Формати

326 Максималният брой участници в едно събитие.
164 Брой проведени мероприятия.
59 Населените места, в които сме провеждали активности.
42 Максималният брой анагажирани сътрудници на Work Partners в едно събитие.
38 Броят филми, по проведени от нас събития.
22 Темаично разработените формати. В тях не просто “Ловим Съкровища” и са с възможност да се адаптират към всяко изискване и клиент.
21 Максималният брой екипи в едно мероприятие.
8 Най-малкият брой участници, за които е проведено мероприятие.
7 Най-много на брой мероприятия с една Компания.
3 Броят проведени едновременно събития за три Компании, в три населени места.
1 (само) случай, в който времето е попречило за провеждане на планирана навън активност.
1 Проведено събитие без участниците да знаят, че участват в Team Building.
0 Броя събития – несъобразени с конкретния клиент.
Тимбилдинг

Тиймбилдинг

Тийм Билдинг

Team Building

tiimbilding

teambuilding

Тимбилдинг

Тиймбилдинг

Тийм Билдинг

Team Building

tiimbilding

teambuilding

Тимбилдинг

Тиймбилдинг

Тийм Билдинг

Team Building

tiimbilding

teambuilding

Тимбилдинг

Тиймбилдинг

Тийм Билдинг

Team Building

tiimbilding

tiimbilding